нүд аних

а. Нүд хамхих - Нүдээ анин хэвтэж байлаа. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир; б. [шилжсэн] Нас нөгчих - дэлгэрэнгүй...

Г. үхэх

өвөө минэ нүдээ анилаа

Зочин 2017-02-18 21:00:29