ҮЛД II
/ ургамал /

үлд өвс (Зузаалайтан овгийн, түрүүрхүү багцагтай олон наст өвс; газрын ожгой).

Ижил үг:

ҮЛД I