ҮЛДЭГДЭЛ

1. Үлдсэн юм - Мандуул тахилгын сүмийн эвдэрхий үлдэгдлийг тойрон явж үзэв. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., үлдэгдэл гишүүн (ойролцоо тооцоон дахь хэмжигдэхүүний жинхэнэ, ойролцоо холбогдлын ялгавар), барааны үлдэгдэл (бараанаас үлдсэн хэсэг), дансны үлдэгдэл (дансанд үлдсэн мөнгө), хуучны үлдэгдэл (а. Хуучны эд зүйл; б. Хоцрогдсон, бүдүүлэг хүн), үр үлдэгдэл [хоршоо] (а. Үр дүн, үлдэц; б. Үр хүүхэд), үлдэгдэл шавхруу [хоршоо] (хэрэглэсэн юмнаас хэрэггүй болж үлдсэн зүйл, хог);


2. Хоцрогдсон, бүдүүлэг хүн - Тэр цагаас эхлэн одоог хүртэл хуучны үлдэгдлийн эсрэг тэмцлийн тэргүүнд эгнээнд явна. “Цог” сэтгүүл.

үлдэгдэл гишүүн ойролцоо тооцоон дахь хэмжигдэхүүний жинхэнэ, ойролцоо холбогдлын ялгавар
барааны үлдэгдэл бараанаас үлдсэн хэсэг
дансны үлдэгдэл дансанд үлдсэн мөнгө
хуучны үлдэгдэл а. Хуучны эд зүйл; б. Хоцрогдсон, бүдүүлэг хүн
үр үлдэгдэл а. Үр дүн, үлдэц; б. Үр хүүхэд
үлдэгдэл шавхруу хэрэглэсэн юмнаас хэрэггүй болж үлдсэн зүйл, хог