ҮЛДЭГДЭХ II

Хөөгдөж, туугдах.

Ижил үг:

ҮЛДЭГДЭХ I