ҮЛДЭЛЦЭХ

Хамт үлдэх - Найдан хүү хоосон хар бууцан дээр үлдэхэд өнчин халзаадай нь эзнээ сахин үлдэлцэв. дэлгэрэнгүй...