ҮЛДЭЭЛГЭХ

Үлдээж хоцоргох - Мал маханд явах болоход нь би “Хөөе та минь ээ! Энэ амьтныг үгүй хийсэнд орохноо тэргэнд дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Үр тариа.