ҮЛДЭЭХ

1. Хэрэглэсэн зүйлээсээ илүү гаргах - Зажилсан хоол шимтэй бол тавагтаа үлдээж, балгасан цай амттай бол данхандаа дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;


2. Хоцоргох, орхих - Хонгор Төмөрийн ярианаас гагцхүү Шилийн Богдын тухайг үлдээж аваад бусдыг нь анхаарсангүй. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., бусдыг ардаа хол үлдээх (бусдаас нэлээд түрүүлэн явах), өөртөө үлдээх (өөртөө хэрэглэхээр юм уу хадгалахаар авах), улируулан үлдээх (а. Уламжлуулах; б. Ангид нь хэвээр нь байлгах), үг үлдээх (а. Хүнд хэлэх үгээ өөр хүнээр дамжуулан захиж хэлэх; б. Захиас, сургамжийн үгээ хэлэх), хэвээр үлдээх (хэвээр байлгах), эд хөрөнгөө үлдээх (эд хөрөнгөө өвлүүлэх, эд хөрөнгөө шилжүүлэх) - Хүүтэй болж хөрөнгөө үлдээх заяагүй хойно ганц охиныхоо азыг туршиж нэрийг нь таасан хүнтэй гэрлүүлье. З.Баттулга. Уяхан замбуутив., *ул мөрөө үлдээх (а. Гэмт хэрэгтэн хэрэг хийсэн баримтаа орхих; б. Хийсэн бүтээсэн зүйлтэй байх);
3. Хүрч хөндөлгүй орхих: үсийг нь авалгүй үлдээх (үсийг нь хөндөлгүй орхих), амийг нь үлдээх (амь насыг нь хорлолгүй дэлгэрэнгүй...
бусдыг ардаа хол үлдээх бусдаас нэлээд түрүүлэн явах
өөртөө үлдээх өөртөө хэрэглэхээр юм уу хадгалахаар авах
улируулан үлдээх а. Уламжлуулах; б. Ангид нь хэвээр нь байлгах
үг үлдээх а. Хүнд хэлэх үгээ өөр хүнээр дамжуулан захиж хэлэх; б. Захиас, сургамжийн үгээ хэлэх
хэвээр үлдээх хэвээр байлгах
эд хөрөнгөө үлдээх эд хөрөнгөө өвлүүлэх, эд хөрөнгөө шилжүүлэх
ул мөрөө үлдээх а. Гэмт хэрэгтэн хэрэг хийсэн баримтаа орхих; б. Хийсэн бүтээсэн зүйлтэй байх
үсийг нь авалгүй үлдээх үсийг нь хөндөлгүй орхих
амийг нь үлдээх амь насыг нь хорлолгүй орхих