ҮЛДЭХ II

Хөөх, зайлуулах: үлдэн хөөх (нэхэн дагах) - Төмөр өргөс хааш нь ч хаясан, дээшээ нэг өргөс хэзээд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж., үлдэн зайлуулах (хөөн явуулах), хойноос нь үлдэх (араас нь хөөх, нэхэх).

үлдэн хөөх нэхэн дагах
үлдэн зайлуулах хөөн явуулах
хойноос нь үлдэх араас нь хөөх, нэхэх
Ижил үг:

ҮЛДЭХ I