ҮЛД I

Арьсанд задгай жижиг гүвдрүү загатнаж гараад улам тэлэн өргөжиж гэмтээдэг нэг төрлийн арьсны өвчин - Бага байхад дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

Ижил үг:

ҮЛД II