ҮЙЛДЭХ

1. Хийх, бүтээх, гүйцэтгэх: үйлдэн гүйцэтгэх (хийж гүйцэтгэх); буян үйлдэх (сайн үйл дэлгэрэнгүй...


2. [хэл шинжлэл] Үйлдэхийн тийн ялгал (монгол хэлний зургаадугаар тийн ялгал).

үйлдэн гүйцэтгэх хийж гүйцэтгэх
буян үйлдэх сайн үйл хийх, бусдад сайхан сэтгэлээр туслах
ёсчлон үйлдэх ёсыг мөрдөх, ёсоор болгох
нүгэл үйлдэх муу зүйл хийх
үймээн самуун үйлдэх үймээн самуун өдөөх, хэрэг түвэг тарих
угаал үйлдэх угаал хийх
хоёр хувь үйлдэх хоёр ширхэг хийх
хурим үйлдэх а. Хурим хийх, хуримын ёс гүйцэтгэх; б. Найр наадам хийх
үйлдэх явдлын зургаан барилгын ажил, үр тариа, зам тээврийн эрхэлсэн зургаан яамны нэг
хийх үйлдэх юмыг бүтээн бий болгох
үйлдэгч хүн эс нийлүүлэгч тэнгэр хэрэг явдал санаснаар болохгүй гэсэн санаа