ҮЙЛСТЭЙ

1. Ажил үйл нь бүтэмжтэй;


2. Золбоотой, хийморьтой - Нэгдлийн ажлын үйлстэй сайн байх нь аргагүй. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., дэлгэрэнгүй...