ҮЙЛТЭЙ II

Үйл ихтэй, зовлонтой: үйлтэй амьтан (үйл ихтэй, зовлонтой хүн /амьтан/) - Энэ их хөрөнгө байхад танхим сахиж учир мэдэхгүй дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

Ижил үг:

ҮЙЛТЭЙ I