ҮЙЛЧИН

Үйл хийдэг хүн, оёдолчин - Хайнгууд үйлчний ханзлах нь олон. ААЗ., дэлгэрэнгүй...

үйлчин хүүхэн оёдол үйл хийдэг хүн
сайн үйлчин оёж хатгахдаа сайн хүн