ҮЙЛЧЛЭХ

1. Ахас, ихсийг хичээнгүйлэн сувилах, өргөж тэтгэх: өвчтөнд үйлчлэх (өвчтөнийг асран тэтгэх);


2. Үйлчилгээ үзүүлэх - Худалдагч нар нь хадлан тариалан дээгүүр нь үйлчлэх гээд өчигдөр гарсан. Д.Тарва. Дахин дэлгэрэнгүй... эм үйлчлэх (эм нөлөөлөх), өөртөө үйлчлэх дэлгүүр (бараан дотроо орж өөртөө хэрэгцээтэй зүйлээ сонгон авах дэлгүүр);
3. Шударга зүтгэх: шинжлэх ухаанд үйлчлэх (шинжлэх ухаанд шударга зүтгэх), эзэндээ үйлчлэх (эзэндээ шударга зүтгэх) дэлгэрэнгүй...
4. Эм тарианы үйлчлэлийн үр дүн мэдэгдэх.

өвчтөнд үйлчлэх өвчтөнийг асран тэтгэх
эм үйлчлэх эм нөлөөлөх
өөртөө үйлчлэх дэлгүүр бараан дотроо орж өөртөө хэрэгцээтэй зүйлээ сонгон авах дэлгүүр
шинжлэх ухаанд үйлчлэх шинжлэх ухаанд шударга зүтгэх
эзэндээ үйлчлэх эзэндээ шударга зүтгэх