ҮЙМРЭЭ

Үргэлж үймэрч явдаг зантай: үймрээ мунгинаа [хоршоо] (хийх зүйлээ тодорхой мэдэхгүй будилах нь).

үймрээ мунгинаа хийх зүйлээ тодорхой мэдэхгүй будилах нь