ҮЙМЭЛДҮҮЛЭХ

Олон хүн, амьтныг үймүүлэх, бужигнуулах.