ҮЙМЭХ

1. Олон хүн, амьтан бужигнах, эмх замбараагүй болох, холилдох: үймэн бужигнах (эмх замбараагүй дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Сэтгэл санаа тогтворгүй болох, анхаарал сарних, ухаан бодол сарних - Үймэх сэтгэлээр хөгжөөд өмхий цогцоо үнэмшин үхлийг үл бодогч дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., сэтгэл үймэх (сэтгэл тавгүйрхэх, сэтгэл санаа тогтворгүй болох), үймэн айман [хоршоо] (яаруу, сандруу, тэвдүү), үймэх аймах [хоршоо] (үймэн айман);

3. [шилжсэн] Муу хэрэг дэгдэж олон даяар самуурах.

үймэн бужигнах эмх замбараагүй бужигнах
үймэн займах усны шувуудын хөвөн наадах
үймэн шуугих эмх замбараагүй болохын зэрэгцээ дуу шуугиан гарах
сэтгэл үймэх сэтгэл тавгүйрхэх, сэтгэл санаа тогтворгүй болох
үймэн айман яаруу, сандруу, тэвдүү
үймэх аймах үймэн айман