ҮЙМЭЭНЧИН

1. Үймээнд дуртай;


2. Үймээн самуунд оролцогч, үймээн самуун таригч