ҮЙРМЭГ

Үйрч хэмхэрсэн юм - Цонх нь харлан онгойж үйрмэг шил байшингийн ёроолд новширно. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., үйрмэг ааруул (жижгирч бутарсан ааруул), үйрмэг аргал (бутарсан аргал), үйрмэг саармаг [хоршоо] (үйрч хэмхэрсэн, хэрэгтэй хэрэггүй юм).

үйрмэг ааруул жижгирч бутарсан ааруул
үйрмэг аргал бутарсан аргал
үйрмэг саармаг үйрч хэмхэрсэн, хэрэгтэй хэрэггүй юм