ҮЙРДЭС

Үйрсэн жижиг юм: боовны үйрдэс (боовны жижиг хэсгүүд, үйрмэг).