ҮЙМЭЭНТЭЙ

Үймээн ихтэй: үймээнтэй гудамж (хөл үймээн ихтэй гудамж).