ҮЙМЭЭНГҮЙ

Үймээн байхгүй, үймээн багатай: хөл үймээнгүй (хөл үймээн багатай, нам тайван байх).