ҮЙМҮҮЛЭГ

1. Эмх цэгцгүй байдал, бусниулал;


2. [шилжсэн] Хүний сэтгэл санааг тавгүйтүүлсэн байдал.