ҮЙМРЭХ

Сэтгэл тавгүйрхэх, тайван бус болох, тэвдэх - Сэтгэл нь ихэд үймэрсэн бололтой ингэж хэллээ. дэлгэрэнгүй... сэтгэл үймрэх (а. Сэтгэл тайвангүй болох; б. Сэтгэлдээ тэмцэлдэх), санаа бодол үймрэх (санаа бодолд байгаа зүйлс эвдрэх, тавгүйрхэх).

сэтгэл үймрэх а. Сэтгэл тайвангүй болох; б. Сэтгэлдээ тэмцэлдэх
санаа бодол үймрэх санаа бодолд байгаа зүйлс эвдрэх, тавгүйрхэх