ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. Хүний хэрэгцээг хангах ажил - Дорж ажилчдын үйлчилгээний халуун усанд орж ажлын хувцсаа солив. дэлгэрэнгүй... үйлчилгээ муутай (бусдад үзүүлэх үйлчлэл муу), үйлчилгээний хүрээ (хүн амд тодорхой чиглэсэн зорилготой үйлчилж буй салбарын цогцолбор); нийтийн ахуйн үйлчилгээ (ард нийтэд үзүүлэх төрөл бүрийн үйлчилгээний газар), эмнэлгийн үйлчилгээ (эмнэлгийн төрөл бүрийн тусламж, хангамж), үйлдвэр үйлчилгээ [хоршоо] (үйлдвэрлэл эрхэлж, үйлчилгээ үзүүлэх явдал);


2. Эм, тариа зэргийн үйлчлэлийн үр дүн: эмийн үйлчилгээ (эмийн нөлөөлөл, эмийн бие махбодод үзүүлэх нөлөө) - Энэ тариаг би урьд дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., эмчилгээ үйлчилгээ [хоршоо] (а. Эмнэлгийн байгууллагын хүнд хүрч үйлчилж буй байдал; б. Эмийн нөлөө);

3. [шилжсэн] Нөлөө - Хаврын гурван сард халуун салхины үйлчилгээгээр хамаг газар дэвэлзээд хавтай шиг байдаг л. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.

үйлчилгээ муутай бусдад үзүүлэх үйлчлэл муу
үйлчилгээний хүрээ хүн амд тодорхой чиглэсэн зорилготой үйлчилж буй салбарын цогцолбор
нийтийн ахуйн үйлчилгээ ард нийтэд үзүүлэх төрөл бүрийн үйлчилгээний газар
эмнэлгийн үйлчилгээ эмнэлгийн төрөл бүрийн тусламж, хангамж
үйлдвэр үйлчилгээ үйлдвэрлэл эрхэлж, үйлчилгээ үзүүлэх явдал
эмийн үйлчилгээ эмийн нөлөөлөл, эмийн бие махбодод үзүүлэх нөлөө
эмчилгээ үйлчилгээ а. Эмнэлгийн байгууллагын хүнд хүрч үйлчилж буй байдал; б. Эмийн нөлөө