ҮЙЛСТЭН

Үйл бүтээгч; сайн үйлстэн (сайн үйл бүтээгч).