ҮЙЛТ II

Зовлон зүдүүртэй: үйлт амьтан (зовлон нь ихэдсэн хүн), үйлт хүний үйл барагдахгүй, үст дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (хүний зовлон барагддаггүй гэсэн санаа).

үйлт амьтан зовлон нь ихэдсэн хүн
үйлт хүний үйл барагдахгүй үст адасгын шороо барагдахгүй хүний зовлон барагддаггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮЙЛТ I