ҮЙЛСГҮЙ

1. Санасан хэрэг бүтэлгүй, урагш муутай нь - Нэг газар гологдон нөгөө газар шилжиж хөгшин залуу, үйлстэй үйлсгүй, дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., үйлсгүй өдөр (үйлс муутай өдөр, бүтэл муутай өдөр);


2. Золбоогүй, хийморьгүй; үйлсгүй амьтан (ажил хэрэг нь бүтэхээ байсан, урагшгүй, хийморьгүй хүн хэмээсэн хараах үг) - Хааны ганц дэлгэрэнгүй... ААЗ;

3. [шилжсэн] Маш, тун - Цаадах Дамбий чинь ч ажил амьдралыг үйлсгүй мэднэ дээ. Ж.Лодой. Бүрхэг дэлгэрэнгүй...