ҮЙЛС

1. Хийж бүтээхээр зорьж санасан хэрэг явдал: үйлс бүтэх (бодсон санасан хэрэг нь бүтэх) - Сайхан дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., үйлс хазайх (хэрэг явдал нь бүтэмжгүй болох) - Гэвч үйлс хазайх учиргүй, хилийн цаанаас хоёр морин тэрэг сум хүрэлцэн ирэв. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., их үйлс (санасан, зорьсон том хэрэг);


2. Золбоо, хийморь, бүтэмж; үйлс нь харлах (хийморь, цог заль нь доройтох) - Угтсан хүмүүс мориноос түшин буулгаж, мэндэлж дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.

үйлс бүтэх бодсон санасан хэрэг нь бүтэх
үйлс хазайх хэрэг явдал нь бүтэмжгүй болох
их үйлс санасан, зорьсон том хэрэг
үйлс нь харлах хийморь, цог заль нь доройтох