үдшийн цолмон
үдэш баруун зүгт үзэгдэх хамгийн гэрэлтэй од, алтан од