УУРЛУУЛАХ

Уурыг нь хүргэх - Эх болсон дөлгөөн урсгалтай голыг уурлуулжээ. Д.Мягмар. дэлгэрэнгүй... галзууртал нь уурлуулах (уурыг нь маш их хүргэх, галзуу мэт болтол нь уурыг нь хүргэх), найзыгаа уурлуулах (нөхрөө гомдоох).

галзууртал нь уурлуулах уурыг нь маш их хүргэх, галзуу мэт болтол нь уурыг нь хүргэх
найзыгаа уурлуулах нөхрөө гомдоох