УУЛГА III

Унд, цай: уулга унд [хоршоо] (цай унд).

Ижил үг:

УУЛГА I

УУЛГА II

УУЛГА IV