УУЛГАЛАЛ II

Уулга алдах үйлийн нэр.

Ижил үг:

УУЛГАЛАЛ I