УУЛГАЛАЛ I

Уулгалан дайрах үйлийн нэр: дайсны уулгалал (дайсны хүч түрэн дайрах явдал).

Ижил үг:

УУЛГАЛАЛ II