УУЛГАМЧЛАХ

Уулгамч зан, авир гаргах - Ойчих гэхээрээ л уулгамчилж шуугьж байсан нь тэр билээ. Халх ардын тууль.