УУЛГАХ I

Шингэн зүйлийг аманд нь хийж өгөх - Балжид Мижидийн толгойг өндийлгөн сүү уулгав. П.Хорлоо. Багш., шөл уулгах (шөл идүүлэх, шөл өгөх), эм уулгах (эм өгөх), *эрүүний шөл уулгах (үглэх, янших).

шөл уулгах шөл идүүлэх, шөл өгөх
эм уулгах эм өгөх
эрүүний шөл уулгах үглэх, янших
Ижил үг:

УУЛГАХ II