УУЛЗАХ

1. Нүүр тулан учрах - Захиаг задлан үзвэл Их хүрээнд ирэхдээ сураглаж уулзах бол хаагуур очихыг заасан хаяг сэлт дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., зочидтой уулзах (зочилж ирсэн хүмүүстэй нүүр, бие учирч ярилцах), нууцаар уулзах (хүний нүднээс далд учрах), уулзаж эс зүрхлэх (нүүр, бие учирч чадахгүй байх), уулзсан болгон (уулзсан хүн бүр), давахгүй гэсэн даваагаар гурав давж, уулзахгүй гэсэн хүнтэйгээ гурав уулзах [зүйр цэцэн үг] (өст хүн өлийн даваан дээр, уулзахгүй гэсэн хүнтэйгээ гэнэт таарах гэсэн санаа);


2. Хоорондоо нийлэх: хоёр зам уулзах (хоёр зам хоорондоо нийлэх).

зочидтой уулзах зочилж ирсэн хүмүүстэй нүүр, бие учирч ярилцах
нууцаар уулзах хүний нүднээс далд учрах
уулзаж эс зүрхлэх нүүр, бие учирч чадахгүй байх
уулзсан болгон уулзсан хүн бүр
давахгүй гэсэн даваагаар гурав давж уулзахгүй гэсэн хүнтэйгээ гурав уулзах өст хүн өлийн даваан дээр, уулзахгүй гэсэн хүнтэйгээ гэнэт таарах гэсэн санаа
хоёр зам уулзах хоёр зам хоорондоо нийлэх