УУЛЗВАР

Юмны нийлсэн газар: уулзварын шугам [одон орон] (тэнгэрийн биеийн тойрог замын уулзварыг холбосон дэлгэрэнгүй...

уулзварын шугам тэнгэрийн биеийн тойрог замын уулзварыг холбосон шугам
голын уулзвар голын салаа уулзах бэлчир
гудамжийн уулзвар гудамж нийлэх хэсэг
замын уулзвар зам нийлэн уулзах хэсэг
төмөр замын уулзвар төмөр зам уулзах хэсэг - Бригад бүр талбай талбайнхаа уулзвар дээр хэдэн зуун га авсан юм. Ч.Чимид. Хавар намар., олон ясны уулзвар ууцны яс хоёр сүүжтэй нийлсэн хэсэг