УУЛИНЦАР
/ амьтан /

Уулийн язгуурын нэгэн зүйл. Толгой том, хүзүү охор, нүд шар, хөл охор бөгөөд хүчирхэг.