УУЛЧ I

1. Ууланд авирахдаа чадмаг


2. Уулаар тэнэх дуртай

Ижил үг:

УУЛЧ II