УУЛЬХАЙДАХ

Хэтэрхий уульхай зан гаргах, дэндүү уульхай учир тохиромжгүйдэх.