УУЛЧ II
/ амьтан /

уулч галуу (хээрийн галууны өөр нэр).

Ижил үг:

УУЛЧ I