УУЛЬХАЙ

Зүрх муутай, аймхай, цочимхой: уульхай хүн (зүрх муутай, аймхай хулчгар хүн) - Уульхай зантай Чуу дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.