УУЛТАЙ

Уул нуруу ихтэй: уултай газар (уул ихтэй газар, голдуу уул бүхий газар).