УУЛЗУУЛАХ

1. Нүүр тулан учруулах - Арслан хааныг авч ирж Чингис хаантай уулзуулав. дэлгэрэнгүй... асран хамгаалагчтай нь уулзуулах (асран хамгаалагчтай нь учруулах), наранд уулзуулах [этгээд] (шоронгоос гаргах);


2. Хоёр юмыг хооронд нь нийлүүлэх.