УУЛЗВАРТАЙ

1. Уулзвар бүхий;


2. Уулзвар ихтэй: олон уулзвартай зам (олон талаас нийлсэн зам).