УУЛГАХ II

Шингэн зүйлийг цаас, даавуу зэрэг эд зүйлд нэвчүүлэх.

Ижил үг:

УУЛГАХ I