УУЛГАЛАХ I

Эсэргүүцлийг гэнэт очиж дээрэмдэх - Уульхай зантай Чуу мэргэн би уулгалан орох цаг болоход ухрах зугтах магадгүйг дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., уулгалан булаах (булаан дээрэмдэх), уулгалан дайрах (хүч түрэн дайрах), уулгалах цэрэг (дээрэмдэх цэрэг).

уулгалан булаах булаан дээрэмдэх
уулгалан дайрах хүч түрэн дайрах
уулгалах цэрэг дээрэмдэх цэрэг
Ижил үг:

УУЛГАЛАХ II