УУЛГАЛАГЧ

Уулгалан дайрагч: уулгалагч дайн (дээрэм тонуул бүхий дайн).