УУЛГА IV

Гал зэрэг зарим зүйлийн сүйтгэл учруулах хүч: түймрийн уулга (түймрийн сүйтгэл учруулах хүч).

Ижил үг:

УУЛГА I

УУЛГА II

УУЛГА III